Trafikförsäkringar

När du har köpt din första bil, eller annat fordon, är det dags att tänka på det där med försäkring. Och hur ska man tänka när man ska välja försäkring? Vilken försäkring passar bäst för just mina behov och förutsättningar? Du vet säkert att det finns flera olika bilförsäkringar, och det är inte alltid så lätt att veta vilken som är bäst. Och måste man verkligen ha en försäkring om man köpt en gammal och billig bil. Kan man inte strunta i försäkringen och bli av med en utgift där?

ger trafikförsäkringen ersättning för skadorna på staketet

Nej, du kan faktiskt inte strunta i försäkringen helt. Det finns en försäkring som du måste ha när du har en bil, eller annat fordon, som ska köras i trafik, och det är trafikförsäkringen. Trafikförsäkringen ger mest ett skydd för dina medtrafikanter, och inte för din egen bil. Den ger ersättning för skador på förare och passagerare i bilen och för skador som kan uppstå på medtrafikanter och andras fordon. Om du, till exempel, råkar köra på grannens staket när du ska köra ut från din tomt ger trafikförsäkringen ersättning för skadorna på staketet. Men, den ger ingen ersättning om din bil skadas i samma situation. Om du vill ha ersättning för skador på din egen bil, och de tillhörigheter du förvarar i bilen, måste du alltså komplettera trafikförsäkringen med en bilförsäkring. När det gäller bilförsäkringar kan du välja mellan hel- och halvförsäkring. Vilken du väljer beror på hur omfattande försäkringsskydd du vill ha.

Bilförsäkringen är inte obligatorisk och du väljer alltså själv om du vill ha ett skydd, eller om du står för alla kostnader själv om olyckan är framme. Men, trafikförsäkringen kan du alltså inte välja bort, eftersom du enligt lag är skyldig att ha den på din bil. Och du måste till och med ha en trafikförsäkring även om du inte använder fordonet. Det enda sättet att slippa betala en trafikförsäkring är att ställa av bilen eller avregistrera den helt.

Detaljerna i de olika försäkringarna

Att köpa bil innebär alltså också kostnader för skatt och försäkring. När det gäller bilförsäkringen kan du alltså välja en hel- eller en halvförsäkring. Dessa båda försäkringar har samma grundläggande skydd, men helförsäkringen är mer omfattande. Det kan vara bra att veta att en halvförsäkring, trots sitt namn, ger betydligt mer skydd än bara hälften.  Detaljerna i de olika försäkringarna kan variera mellan olika försäkringsbolag men i det stora hela är det ungefär samma innehåll. Väljer du en halvförsäkring får du ersättning vid brand, stöld, skador på glasrutor och vissa maskin- och elektronikskador. Försäkringen brukar också omfatta krishjälp, räddning och rättsskydd. Så även en halvförsäkring ger ett ganska omfattande skydd om det som inte får inträffa ändå sker. Den viktigaste skillnaden mellan en hel- och en halvförsäkring är att det i helförsäkringen också ingår en vagnskadeförsäkring.

Obligatoriska trafikförsäkringar

Här på nätet finns många försäkringsbolag som erbjuder både trafikförsäkringar och bilförsäkringar. Här får du har allt samlat på ett ställe och det blir betydligt lättare att jämföra försäkringar. Kom ihåg att titta på både villkor och priser för att få den bästa försäkringen till det bästa priset.