Inkomstförsäkringar

De flesta av oss har en massa olika försäkringar för att vara på den säkra sidan. Det är allt från olycksfallsförsäkringar och hemförsäkringar till försäkringar för våra husdjur och ägodelar. Några av dem har vi genom facket eller arbetsgivaren men de flesta försäkringar står vi för själva. Därför är det också var och ens eget ansvar att se till att ha försäkringar som täcker de oförutsedda händelser som kan inträffa. Om det börjar brinna hemma eller om vi drabbas av inbrott är det förstås skönt att ha en försäkring som kan hjälpa till, så att man åtminstone inte behöver lida så stora ekonomiska skador. Men, det finns naturligtvis andra händelser som också kan bli förödande för ekonomin om man inte kan försäkra sig. Men, numera kan du faktiskt försäkra din inkomst, ifall du skulle bli uppsagd från jobbet. Med en inkomstförsäkring slipper du försöka leva på en inkomst som är betydligt lägre än den du hade som anställd.

80% av sin inkomst är det få personer

Ett medlemskap i a-kassan är förstås den grundläggande försäkringen för att över huvud taget ha något att leva på när du har gjort din sista dag på jobbet. Men, även om a-kassa är en nödvändighet blir förlusterna kännbara om du blir uppsagd från jobbet. Taket i a-kassan har inte höjts på många år, och det betyder att även om det sägs att man får 80% av sin inkomst är det få personer som verkligen får så stor andel av lönen som arbetslös.  Du får alltså vara beredd på att få en kraftigt sänkt inkomst, och för många kan det vara omöjligt att klara av sina utgifter på denna inkomst. Med en inkomstförsäkring får du ut en betydligt större andel av din ursprungliga inkomst vid en uppsägning. Inkomstförsäkringen kompenserar dig för inkomstbortfallet som taket i a-kassan innebär, och om du har en sån försäkring får du faktiskt ut dina 80% oavsett hur hög lön du hade på jobbet. Med ersättning från a-kassan och försäkringen tillsammans ska du kunna kvittera ut 80% av din ursprungliga lön.

Inkomstförsäkringar

svårt att hitta ett nytt jobb

Att förlora jobbet är för många något av det värsta som kan hända. Det handlar inte bara om förlorad inkomst utan också om att man inte har någonstans att gå på dagarna och att man inte känner sig behövd. Det kan vara svårt att hitta ett nytt jobb, och speciellt svårt är det för alla de som bor utanför storstadsområdena där arbetsmarknaden inte är så stor och för de som inte har så hög utbildning. Men, oavsett anledning till att man har svårt att hitta jobb är det ofta en mycket stressande och frustrerande situation. Och även om inkomstförsäkringen inte ger ett nytt jobb gör den i alla fall att man inte behöver lägga ekonomiska bekymmer till den börda man redan bär på. Med en inkomstförsäkring klarar du ekonomin och kan lägga fokus på att hitta ett nytt, och förhoppningsvis bättre, jobb och få en möjlighet att få en bra start på resten av ditt liv.